0

Người gặp lại hai mươi năm sau

Dạo ấy, tôi theo một doanh nghiệp vào thắp hương cho các liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị nơi nổi tiếng với nhiều dấu tích chiến tranh thời chống Mỹ. Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia…

MỚI NHẤT

1 2 3 294