Sáng ngày 10/9/2018, tại Trường Tiểu học Quỳnh Yên, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có 120/127 em học sinh khối lớp 1 đồng loạt không đến trường học. Còn tại Trường Tiểu học Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cũng có 91/94 em học sinh khối lớp 1 bỏ học.

Một lớp học tại Quỳnh Yên vắng bóng học sinh sáng ngày 10/9/2018

Điểm chung đáng lưu ý tại 02 nơi này đó là tất cả các trường hợp nghỉ học đều là con em của các gia đình giáo dân Công giáo. Và trước đó, các linh mục cai quản các giáo xứ tại đây (cụ thể là linh mục Phan Đình Giáo, quản xứ Cẩm Trường, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu; linh mục Trần Đình Lai, quản xứ Đông Yên, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) đã nhiều lần liên lạc, yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn bỏ việc áp dụng sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục ra khỏi chương trình giảng dạy nếu không sẽ lệnh cho học sinh là giáo dân nghỉ học.

Thực tế đã diễn ra như những gì các linh mục Phan Đình Giáo, Trần Đình Lai đã tuyên bố nên không khó để khẳng định việc các em học sinh khối lớp 1 ở Cẩm Trường và Đông Yên bỏ học ngày 10/9/2018 là do các linh mục này đã ngăn cấm, yêu cầu bố mẹ các em không cho con cái mình đến trường.

Dù biện minh bằng bất cứ lý do gì thì việc các linh mục Phan Đình Giáo, Trần Đình Lai cấm giáo dân cho con em họ tới trường là việc làm trái với giáo lý, giáo luật, vi phạm nghiêm trọng pháp luật (vi phạm quy định tại các điều 6, 16 Luật Trẻ em năm 2016 và Luật giáo dục năm 2009) và nhất là Công ước quốc tế về quyền trẻ em, “cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình” đồng thời tước đi quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện của các em.

Còn nhớ năm hồi tháng 7 năm 2016, hơn 150 em học sinh cùng phụ huynh là các giáo dân của giáo xứ Đông Yên khi đó đã tổ chức biểu tình trước cổng Trường Trung học cơ sở Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh , trên tay cầm các banner có biểu ngữ: “Chúng con rất muốn đến trường”, “Đã hai năm nay tại sao chúng con không được đến trường”…. và hô lớn các khẩu hiệu: “Chúng con cần được học” và “Yêu cầu chính quyền trả lại quyền được học cho chúng con” nhằm yêu cầu Bộ Giáo Dục giải quyết việc các em học sinh đã không được đến trường với lý do được các linh mục, giáo dân cho là tại nhà cầm quyền ngăn cản (?).

Thế nhưng viễn cảnh về việc giáo dân các giáo xứ Cẩm Trường, Đông Yên cũng sẽ tổ chức biểu tình trước cổng nhà thờ các giáo xứ này nhằm yêu cầu giải quyết việc con em họ không được đến trường khó có thể xảy ra trừ khi xuất hiện một Chí Phèo tái thế đủ dũng khí để nói câu “Tao muốn đi học. Không được! Ai cho tao đi học?“!

Lê Dân

Share.

Leave A Reply