Tại Đồng Tâm trước đây những linh mục phụ trách giáo xứ Thượng Lâm đều hướng giáo dân của mình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo vì sự bình yên tại địa phương. Nhưng thời gian gần đây (từ tháng 6/2018) sau khi linh mục Nguyễn Văn Thoan về phụ trách thì đã xuất hiện sự mâu thuẫn giữa người dân thôn Hoành với số giáo dân của giáo xứ Thượng Lâm. Điều này xuất phát từ hoạt động tìm mọi cách đòi lại đất nhà văn hóa thôn Hoành của linh mục Thoan.
Hoạt động gây mất an ninh trật tự của linh mục Nguyễn Văn Thoan tại Đồng Tâm

Người dân Đồng Tâm còn nhớ như in ngày linh mục Nguyễn Văn Thoan về phụ trách giáo xứ Thượng Lâm. Ông Nguyễn Hạ Thuân nói rằng, sau nhiều lần mời thì linh mục Thoan cũng ra trụ sở UBND xã Đồng Tâm gặp mặt lãnh đạo theo quy định. Nhưng ông và số cán bộ xã Đồng Tâm đã rất bất ngờ khi nghe linh mục Thoan tuyên bố “Tôi về đây là để đòi lại đất cho nhà thờ”. Rõ ràng với vai trò là linh mục phụ trách, Nguyễn Văn Thoan đã không đề cao mục đích dùng giáo lý để hướng giáo dân của mình sống tốt đời, đẹp đạo, chăm sóc phần hồn tốt đẹp của giáo dân. Thay vào đó, việc làm của linh mục Thoan luôn hướng tới mục đích lợi dụng tình hình bất ổn tại địa phương để tổ chức các hoạt động “đòi” lại đất nhà văn hóa thôn Hoành.

Người dân thôn Hoành đã đoàn kết cùng với chính quyền xã xây dựng nhà văn hóa thôn Hoành để phục vụ các hoạt động cộng đồng. Nhưng khi linh mục Thoan về phụ trách giáo xứ Thượng Lâm, như một kế hoạch đã soạn sẵn, linh mục Thoan đã tổ chức nhiều hoạt động gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Khi đơn kiến nghị yêu cầu chính quyền “trả lại đất” nhà văn hóa thôn Hoành được chính quyền huyện Mỹ Đức trả lời không đáp ứng như nguyện vọng của mình. Linh mục Thoan thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, lễ trọng đã tuyên truyền với lời lẽ xuyên tạc nguồn gốc đất khu vực nhà văn hóa thôn Hoành, tổ chức, kích động giáo dân dựng rạp để tiến hành các hoạt động tôn giáo ngoài khuân viên nhà thờ tại sân nhà văn hóa khi chưa được sự đồng ý của chính quyền cơ sở.

Linh mục Nguyễn Văn Thoan đã sử dụng những giáo dân vốn theo “Tổ đồng thuận” như Nguyễn Văn Tuyển, vợ chồng Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn Thị Thoa (xóm 8), Trần Văn Sơn (xóm 7) để cầm đầu kích động, lôi kéo một số giáo dân chửi bới, đe dọa, sẵn sàng chống lại các lực lượng chức năng khi đến tuyên truyền, vận động, yêu cầu linh mục Thoan và giáo dân tháo dỡ các công trình dựng trái phép tại nhà văn hóa thôn Hoành và nắp đặt các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Với luận điệu sử dụng chung, linh mục Nguyễn Văn Thoan đã tìm mọi cách để thực hiện ý định mở cổng từ nhà thờ vào nhà văn hóa nhằm mục đích chiếm dụng quyền sử dụng, ngăn chặn người dân thôn Hoành sử dụng nhà văn hóa, hiện nay linh mục Thoan không ngừng thực hiện ý đồ của mình.

Những hoạt động của linh mục Thoan đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của người dân thôn Hoành, tại tất cả các hội nghị người dân đều thể hiện sự phản đối quyết liệt, yêu cầu chính quyền xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức xử lý nghiêm với các hoạt động gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ người dân thôn Hoành của linh mục Thoan thời gian qua tại Đồng Tâm.

Share.

Leave A Reply