09:26 07/06/2020
Đó là tựa đề một bài báo đăng trên tờ The New York Times của tác giả Charles Duhigg viết về nỗi bất hạnh của nhiều người thuộc tầng lớp tinh hoa Mỹ khi phải vật lộn với một nghề nghiệp không yêu thích.


Source link

Share.

Leave A Reply