10:49 03/12/2020
Việc 4 đêm diễn vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” do Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng cháy vé, sẽ phải diễn thêm suất, là một tin mừng với những người làm nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh mà những sản phẩm giải trí dễ dãi đã chiếm lĩnh thị trường suốt hơn hai thập niên.


Source link

Share.

Leave A Reply