12:05 04/03/2021
Tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ trẻ đương đại, tôi nhận thấy ở họ có khát vọng và cá tính. Có người rất cá tính. Họa sĩ Nguyễn Thanh Huyền là một người như thế. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hội họa, chị luôn muốn bứt phá, thậm chí chấp nhận đi trên con đường cô đơn, khổ ải và khắc nghiệt.


Source link

Share.

Leave A Reply