15:29 04/03/2021
Ốm (gầy) đi một chút, không chịu già, đằm hơn và thần thái đầy… quyền lực! Đấy là cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp lại Niê Thanh Mai, sau đúng một thập niên.


Source link

Share.

Leave A Reply