11:09 01/04/2021
Là sinh viên ngành Ngôn ngữ Ý tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, Hoàng Trang quay về với tình yêu nhạc Trịnh của mình. Cùng với Nguyễn Đông, người thầy âm nhạc và là bạn đời, Hoàng Trang chọn con đường du ca.


Source link

Share.

Leave A Reply