11:12 01/04/2021
Nếu như lục dục là sáu điều ham muốn (sắc đẹp, âm thanh, hương thơm, món ăn, thân xác, ý nghĩ) thì thất tình là bảy thứ tình cảm chủ đạo của con người, bao gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục (Mừng, giận, yêu, ghét, buồn, sợ, muốn). Bài viết này xin được bàn riêng về chữ Sợ.


Source link

Share.

Leave A Reply