Browsing: Phản biện – Luận bàn

Chân dung đối tượng
0

Thời đại online

Cách đây không lâu, một một bác hưu trí nhờ tôi lên quận làm giúp việc cần đến kỹ năng máy tính. Kỹ thuật số thì bác chịu. Dùng điện…

1 2 3 45