15:03 18/03/2021
Những năm gần đây, một số đơn vị xuất bản đã chăm chút, đầu tư để cho ra đời những ấn bản sách đặc biệt, được trình bày đẹp đẽ, công phu, được gọi là các “ấn bản đặc biệt” để phục vụ thú chơi, sưu tầm sách của độc giả.


Source link

Share.

Leave A Reply