Đúng như dự đoán của nhiều người, ứng viên đại biểu Quốc hội, Nguyễn Đình Cống đã bị loại sau hội nghị cử tri ngày 8/4. Sau khi, ông Nguyễn Đình Cống bị loại, nhiều đài BBC, RFA… và trang mạng hải ngoại đã lấy tin này để bóp méo sự thật rằng chính quyền dàn dựng tìm mọi cách để loại ứng cử viên Nguyễn Đình Cống, đồng thời, tuyên truyền xuyên tạc bầu cử ở Việt Nam chỉ là dân chủ hình thức, thiếu minh bạch và công bằng. Dường như điều này lại diễn ra theo một quy luật và kịch bản có sẵn.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Ông Nguyễn Đình Cống

Chiểu theo quy định tại Điều 22, Luật Tổ chức Quốc hội, ông Nguyễn Đình Cống bị loại là hoàn toàn hợp lý và đương nhiên. Đây là chuyện đã được dự báo từ trước. Tại khoản 1, Điều 22,  Luật Tổ chức Quốc hội  quy định “Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thì ông Nguyễn Đình Cống lại không có được điều đó. Dù là người đã trải qua những thăm trầm cùng lịch sử dân tộc, được Đảng, Nhà nước nuôi dưỡng, đào tạo, trọng dụng, đãi ngộ tương xứng với tài năng, trí tuệ của một giảng viên Đại học Xây dựng, vậy nhưng khi nghỉ hưu ông ta đã trở thành kẻ trở cờ khi thực hiện nhiều hành vi tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, a dua, a tòng với các thành phần “dân chủ” chống phá đất nước.

Thứ nữa, cũng tại khoản 4, Điều 22, quy định “Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm”. Nhưng tại hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú, các đại biểu tham dự đều không tín nhiệm cho ông Nguyễn Đình Cống. Ông Nguyễn Đình Cống bị loại vì uy tín trong khu dân cư không có.

Hội nghị cử tri là hội nghị quan trọng để cử tri xem xét, đánh giá, lựa chọn ứng viên hội đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức, tư cách, đủ năng lực uy tín, tín nhiệm để đại diện cho tiếng nói của đông đảo cử tri. Một khi ông Nguyễn Đình Cống không đảm bảo tiêu chuẩn quy định và không có uy tín trong cộng đồng nên việc không vượt qua được vòng này nên bị loại là đương nhiên.

Status trên facebook cá nhân của ông Nguyễn Đình Cống

Ngoài lý do về uy tín, phẩm hạnh, đạo đức thì tuổi tác, sức khoẻ cũng là một vấn đề với ông Nguyễn Đình Cống. Ông ta quá già, tuổi đã quá cao, thở còn khó nhọc, thì làm sao đủ trí tuệ, thể lực để đóng góp, đưa ra những kế sách cho Quốc hội được. Cho dù trong bài trả lời của mình ông ta cho rằng “Đã từng có nhiều người trên 80 tuổi vẫn có đóng góp rất đáng kể cho đất nước. Tại Malaysia, ông Mahathia 92 tuổi ứng cử và được bầu làm thủ tướng. Hiến pháp và Luật bầu cử không hạn chế tuổi”. Đúng là Hiến pháp và Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp không quy định về tuổi tác nhưng cử tri có thừa sự thông minh để xem xét, đánh giá một cách tổng thể, toàn diện về một con người chứ không chỉ dừng lại ở khía cạnh tuổi tác sức khoẻ. Trước khi ra tự ứng cử, bản thân ông Nguyễn Đình Cống cũng thừa nhận khả năng lọt vào vòng trong của bản thân là rất thấp. Và thực tế mọi việc đã diễn ra đúng như dự đoán của ông ta.

Rõ ràng, ông Nguyễn Đình Cống biết khả năng lọt vào vòng trong sẽ khó xảy ra nhưng vẫn tìm cách “cố đấm ăn xôi” ra tự ứng cử, để rồi khi bị trượt thì tạo cớ để bản thân cũng như các đối tượng xấu có cơ hội tuyên truyền, chống phá cuộc bầu cử. Đây đích thực ra chỉ là chiêu bài chống phá Nhà nước núp dưới danh nghĩa “tự ứng cử” mà thôi.

Nhật Minh

Share.

Leave A Reply