10:35 22/04/2021
Lại một lần nữa câu chuyện “đạo”, “nhái” trong sáng tạo trở thành điểm nóng khi triển lãm được xem là “nghệ thuật đương đại” (contemporary art) có tên “Plus by Bảo Nam” diễn ra từ ngày 9/4 đến ngày 15/4 bị réo tên.


Source link

Share.

Leave A Reply