11:55 05/05/2021
Từ câu chuyện đặt mua một món hàng online và nhận được thứ không đúng như rao bán cho tới chuyện trễ hẹn nhiều năm của đường sắt Cát Linh – Hà Đông, chúng ta có thể nhìn thấy thêm nhiều ví dụ nữa về sự thiếu vắng việc tôn trọng cam kết trong xã hội Việt Nam hôm nay. Và, khi một xã hội thiếu tôn trọng cam kết, đó sẽ là một xã hội mất niềm tin nghiêm trọng.


Source link

Share.

Leave A Reply