22:45 10/05/2021
Gần đây, bức “Chân dung cô Phượng” của họa sĩ Mai Trung Thứ được đấu giá lên tới 3,1 triệu USD. thật là một niềm khích lệ. Mỗi họa sĩ hậu thế người Việt đều tự hỏi mình xem tranh mình đúng giá là bao nhiêu? Có người còn vẽ minh họa, phân tích cô Phương trên cơ sở giải phẫu cơ xương khớp xem xương chày xương mác, xương bánh chè có độ xoay hợp lý chưa. Nếu tìm ra chuẩn kỹ thuật thì biết đâu đấy, có thể định giá tranh bản thân.


Source link

Share.

Leave A Reply