20:52 11/05/2021

Mặc dù có được sự đoàn kết trong một số vấn đề lớn như cùng chống đại dịch COVID-19, song thực tế vấn đề cải tổ Liên minh châu Âu (EU) để từ phục hồi đi lên tăng trưởng vẫn đang được đặt ra hết sức cấp bách. Một trong những câu hỏi đặt ra bức thiết tại Hội nghị bàn về tương lai châu Âu là cần xem xét lại nguyên tắc và khái niệm chi phối các chính sách kinh tế quan trọng của liên minh này.


Source link

Share.

Leave A Reply