09:45 03/06/2021
Vị thủ tướng lập quốc của Israel, người đã thực hiện ước mơ của mình bằng toàn bộ sự kiên định đến sắt máu – David Ben-Gurion (16-10-1886 – 1-12-1973)…


Source link

Share.

Leave A Reply