15:59 10/06/2021
Thật khó để tìm một thước đo “phim trí” (gồm cả thị hiếu, hiểu biết lẫn khả năng tiếp nhận) hợp lý cho khán giả của một vùng, một quốc gia. Nhưng khi nhìn về những tác phẩm được xem nhiều nhất tại vùng hay quốc gia đó, chúng ta sẽ thấy được nhiều điều.


Source link

Share.

Leave A Reply