11:38 12/06/2021

Cũng như nhiều quốc gia khác, Mỹ cho phép tù nhân lao động trong tù nhằm mục đích tạo thêm thu nhập và thúc đẩy việc hoàn lương của họ. Nhưng không phải tù nhân nào cũng được hàng ngày dành vài tiếng ngoài song sắt, đặc biệt là các đối tượng giết người hàng loạt.


Source link

Share.

Leave A Reply