10:38 04/07/2021
Ở Việt Nam, trong thời gian qua, các không gian văn hóa sáng tạo đang từng bước phát triển. Theo tổng kết của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, hiện nay Việt Nam có khoảng 200 không gian văn hóa sáng tạo, điều đó thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.


Source link

Share.

Leave A Reply