15:48 08/07/2021
Công cuộc phòng, chống tham nhũng của Việt Nam tuy còn rất gian nan nhưng đã thu được những thành quả rất quan trọng, đã mang lại sự tin tưởng của Nhân dân vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.


Source link

Share.

Leave A Reply