11:52 15/07/2021
Trong quá trình tìm hiểu viết loạt bài “Giữ vững biên cương”, ngoài tiếp xúc với cán bộ Công an, Quân đội làm nhiệm vụ, tôi còn gặp gỡ nhiều tổ chức, cá nhân khác cũng đồng lòng, giúp sức tham gia giữ gìn biên cương của Tổ quốc. Có những gia đình 3 đời tiếp nối nhau bảo vệ cột mốc, nhiều đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, những già làng, Trưởng bản, người có uy tín luôn sâu sát địa bàn, động viên nhân dân bám bản, bám làng, giữ đất, giữ rừng, giữ biên giới quốc gia.


Source link

Share.

Leave A Reply