14:54 15/07/2021
“Mất – bản – thảo” là ba từ mà không một nhà văn nào trên thế giới mong nó xảy ra với mình. Nhiều tác gia miêu tả cảm giác bị mất bản thảo thật chẳng khác nào như cái việc mất đi chính đứa con của mình vậy. Vậy nhưng ở chiều ngược lại, cũng có những nhà văn sẵn sàng thiêu huỷ bản thảo của mình. Điều gì đã khiến họ làm một việc kinh khủng như thế? Chất lượng bản thảo không vừa ý ư? Nhà văn mất phương hướng trong quá trình sáng tác?! Hay là một bí mật kinh khủng nào đó mà họ muốn đem theo nó xuống mồ?!


Source link

Share.

Leave A Reply